Scipeáil chuig ábhar

Tá clár DCCI's Future Makers 2022 oscailte d'iontrálacha

Postáilte ar 27.04.2022
Preasráitis

Tá iarratais ar oscailt anois do chlár mór le rá Dámhachtainí agus Tacaíochtaí Déantóirí na Todhchaí de chuid Chomhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann (DCCI). Le duaischiste iomlán de €25,000 agus 26 dámhachtain agus tacaíocht ar fáil, tá Future Makers ar cheann de na cláir dámhachtainí is mó a fhaigheann maoiniú duaiseanna san Eoraip.  

Is féidir le Mic Léinn agus Déantóirí atá ag Teacht Chun Cinn cur isteach saor in aisce ag futuremakers.ie. Is é dé hAoine an 29 Iúil 2022 an spriocdháta d'iarratais.

Tacaíonn Future Makers leis an gcéad ghlúin eile tallainne ag céim ríthábhachtach múnlaitheach ina ngairm. Chomh maith leis sin, is é an comórtas cáiliúcháin do Ghradaim Cheird bhliantúla an RDS, ina bhfuil cúig ghradam €10,000 an ceann. Bíonn deis ag buaiteoirí a gcuid oibre a thaispeáint don phobal ar sheastán saor in aisce ag an aonach Gifted san RDS.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag buaiteoir foriomlán na nDéantóirí atá ag Teacht Chun Cinn anuraidh, an criadóir Chloe Lennon: "Bhí baint lárnach ag an ardán a chuir Gradaim Dhéantóirí na Todhchaí ar fáil chun ceardaíocht na hÉireann a theilgean chun cinn agus is mór an phribhléid dom aitheantas a thabhairt do mo chuid oibre in éineacht leis an oiread sin ceardaithe iontacha. Chomh maith leis sin, tabharfaidh cistí na ngradam deis dom gineadóir a cheannach chun áith níos mó a reáchtáil i mo stiúideo tuaithe i Ros Comáin. Tabharfaidh sé seo deis dom mo dhearaí dealbhóireachta ar scála mór a chur chun cinn i bhfad níos luaithe ná mar a bhí súil agam riamh a dhéanamh ina n-aonar".

I measc na mbuaiteoirí a bhuaigh Future Makers roimhe seo tá an dearthóir faisin Natalie B. Coleman, an dearthóir troscáin Simon Doyle, an t-ealaíontóir ceirmeach Kate O'Kelly, comhluadar ealaíontóra Print Block, an t-ealaíontóir ceirmeach agus an t-oideachasóir Owen Quinlan, an dearthóir faisin Sorcha O'Raghallaigh agus an dearthóir Úna Burke.

Gradaim & Tacaíochtaí Déantóirí na Todhchaí 2022:

Catagóir na Mac Léinn:

  • Duais Mac Léinn Déantóirí na Todhchaí: €2,500 x 1
  • Dámhachtain don Dearadh Inbhuanaithe: €1,000 x 1
  • Tacaíochtaí Ábhair: €500 x 5
  • Tacaíochtaí Taistil & Oiliúna: €500 x 4
  • Tacaíochtaí Forbartha Gairmiúla: €500 x 3

Catagóir Déantóirí atá ag Teacht Chun Cinn:

  • Dámhachtain do Dhéantóirí atá ag Teacht Chun Cinn sa Todhchaí: €3,500 x 1
  • Dámhachtain don Dearadh Inbhuanaithe: €2,000 x 1
  • Tacaíochtaí Stiúideo: €1,000 x 4
  • Cónaitheachtaí/Tacaíochtaí Oiliúna: €1,000 x 3
  • Tacaíochtaí Taispeántais: €1,000 x 3

Tá sonraí iomlána faoin gclár, lena n-áirítear céimeanna agus leideanna chun iarratas a dhéanamh, ar fáil ag futuremakers.ie. Ní mór gach iarratas a chur isteach ar líne ag futuremakers.ie/apply faoin 29 Iúil 2022. Beidh duaiseanna an chomórtais ar siúl i mí na Samhna 2022.

Íomha: Future Makers 2021 Buaiteoir foriomlán na nDéantóirí atá ag Teacht Chun Cinn Chloe Lennon grianghrafadóireacht le Leon Farrell ag Searmanas Bronnta Déantóirí na Todhchaí san RDS.

Maidir le Déantóirí na Todhchaí:
Sheol Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) an clár Dámhachtainí & Tacaíochtaí do Dhéantóirí na Todhchaí in 2009. Tá sé mar aidhm ag an gclár cabhrú le mic léinn agus le céimithe nua staidéir nó oiliúna lánaimseartha ceardaíochta agus deartha chun gairm bheatha spreagúil agus thairbheach a bhaint amach sa tionscal ceardaíochta agus dearaidh. Glacann DCCI príomhról maidir le sármhaitheas i gceardaíocht agus nuálaíocht dearaidh a aithint agus a chúiteamh. Tá sé mar aidhm aige tacaíocht phraiticiúil agus spreagadh gairmiúil a chur ar fáil do mhic léinn agus do chleachtóirí ag pointí criticiúla ina n-oiliúint agus ina ngairmeacha beatha. Is é Future Makers an comórtas cáiliúcháin do Ghradaim Bhliantúla Ceardaíochta an RDS, a chuireann 5 ghradam ar fiú €10,000 iad ar fáil do dhéantóirí ag céim mhúnlaitheach ina ngairmeacha beatha.
Suíomh gréasáin: www.futuremakers.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le [email protected]