Scipeáil chuig ábhar

InForm, osclaítear taispeántas d'oibreacha ceirmeacha agus seodra in Ard-Mhúsaem na hÉireann

Postáilte ar 24.05.2021
Foilseacháin

Seolann an tAire Catherine Martin InForm, taispeántas arna stiúradh ag comhoibriú dhá bhliain idir Ard-Mhúsaem na hÉireann & Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann

Cruthaíonn 22 déantóir atá ag teacht chun cinn saothair nua ceirmeacha agus seodra atá spreagtha ag bailiúchán an Mhúsaeim

Ceiliúrann DCCI a chomóradh 50 bliain leis an taispeántas Inform, atá ar an gcéad cheann a seoladh ó athosclaíodh an Músaem

Tá an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Catherine Martin TD ag tabhairt cuairte ar Ard-Mhúsaem na hÉireann – Ealaíona Maisiúla & Stair ag Dún Uí Choileáin inniu chun seoladh oifigiúil InForm, an chéad taispeántas a osclaíodh sa Mhúsaem in 2021, agus ó cuireadh deireadh leis na srianta.

InForm mar thoradh ar chomhoibriú dhá bhliain idir Ard-Mhúsaem na hÉireann agus Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI), inar chruthaigh 22 déantóir atá ag teacht chun cinn atá ag tabhairt faoi chúrsaí le DCCI saothair nua fíorálainn atá spreagtha ag déantáin ó bhailiúcháin Ealaíne agus Tionscail agus Shaol Tuaithe na hÉireann sa Mhúsaem.

Tá baint ag an Músaem le fada le ceardaíocht chomhaimseartha a bhailiú agus a thaispeáint agus d'oibrigh sé go dlúth leis an DCCI le breis agus fiche bliain ach tá an chomhpháirtíocht seo glactha ag InForm go leibhéal nua.

Sa bhliain dheireanach dá gcúrsa faoi seach, rinne mic léinn ó Chúrsaí Ceirmeachta agus Scileanna Seodra & Órcheardaíochta DCCI iniúchadh ar bhailiúchán an Mhúsaeim i sraith turas agus ceardlann a d'éascaigh foireann an Mhúsaeim agus cuireadh rochtain dhíreach mhaoirseachta ar fáil dóibh ar na réada is rogha leo, nach mbíonn an chuid is mó díobh ar taispeáint sa Mhúsaem de ghnáth. Ó bhuidéal gloine 2,000 bliain d'aois go saothar miotail agus laicir na hÁise atá crafted go mín, agus ó tuí na hÉireann go scáileán beag samhail a dhear an t-ailtire agus dearthóir cáiliúil Éireannach Eileen Gray, léiríonn na réada a roghnaigh na déantóirí le linn an tionscadail InForm éagsúlacht agus leithead bhailiúcháin an Mhúsaeim.

In InForm cuirtear na déantáin agus na saothair chomhaimseartha i láthair le chéile, mar aon le sceitsí, nótaí agus físeáin ina sonraítear an próiseas inspioráide agus déanta. San iomlán, taispeántar 42 réad ceirmeacha agus 52 píosa seodra in éineacht leis na 23 réad ó bhailiúchán an Mhúsaeim.

Tá ceithre cinn de shaothair na ndéantóirí faighte ag Ard-Mhúsaem na hÉireann don bhailiúchán náisiúnta; Dealg 'eite' airgid Annemarie Reinhold, spreagtha ag bosca Seapánach ón 19ú haois i gcruth éisc; Muince Ouroboros le Siobhán O'Sullivan, spreagtha ag dragan ar vása Seapánach ón 19ú haois; píosa poircealláin le Jennifer Alford a spreag solas luachra agus coinnleoir ó Chiarraí go luath sa 20ú haois; agus ceamara pinhole earraí cloiche le dioscaí poircealláin le Antonio Julio Lopéz, spreagtha ag ceamara déanach ón 19ú haois ó Shasana.

 

Dúirt an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD; "Chaill an pobal go mór ár bhforais chultúrtha agus is bealach iontach é an taispeántas nua seo InForm do chuairteoirí chun iniúchadh a dhéanamh ar bhailiúchán ilghnéitheach an Mhúsaeim ar bhealach nua agus chun foghlaim faoi phróisis chruthaitheacha a úsáideadh san am atá thart, agus conas a dhéanann déantóirí iad a léirmhíniú agus a oiriúnú sa lá atá inniu ann."

Dúirt Cathaoirleach Ard-Mhúsaem na hÉireann, Catherine Heaney; "Is taispeántas é InForm a gabhadh go físiúil de shaothair le cuid de na déantóirí is cumasaí ó thaobh na teicneolaíochta de in Éirinn. Ní hamháin go bhfuil na saothair chomhaimseartha iontach, ach tugann siad deis do chuairteoirí déantáin ó bhailiúchán níos leithne an Mhúsaeim a léirmhíniú agus taitneamh a bhaint astu trí lionsa nua. Tá an-áthas orainn a bheith i gcomhpháirtíocht leis an DCCI ar an tionscadal. Cuid de shainchúram an Mhúsaeim is ea an bailiúchán náisiúnta a chosaint agus a chaomhnú. Trí thacú le teicnící aois-aosta, cruthaitheacha agus ealaíontóireacht sa chomhoibriú seo, táimid ag tabhairt peirspictíocht agus léirmhíniú nua do dhéantáin ársa."

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, Rosemary Steen; "Tá an-áthas ar DCCI a bheith páirteach i dtaispeántas chomh mór le InForm, le hArd-Mhúsaem na hÉireann. Is léiriú tráthúil é ar fhís bhaill bhunaithe DCCI 50 bliain ó shin. Ba í an fhís sin tógáil ar oidhreacht de dhearadh agus de cheardaíocht na hÉireann chun an earnáil a fhorbairt agus luach a chur le geilleagar na hÉireann. Tá ár nIonaid Barr Feabhais mar chuid lárnach de seo, agus táimid an-bhródúil as ár gcéimithe agus as an obair a fheicimid anseo inniu. Téann 87% dár gcéimithe i bhfostaíocht ina rogha réimse nó cuireann siad a ngnólachtaí féin ar bun. Baineann go leor acu aitheantas amach trí dhámhachtainí agus sparánachtaí ag leibhéal idirnáisiúnta. Tá ríméad orainn gur féidir an taispeántas tábhachtach seo a oscailt mar atá beartaithe agus dul ar aghaidh chun i bhfad níos mó daoine a spreagadh."

Osclófar InForm in Ard-Mhúsaem na hÉireann -Ealaíona Maisiúla & Stair ag Dún Uí Choileáin inniu agus beidh sé ar siúl go dtí an 26 Meán Fómhair 2021. Tá saorchead isteach.

 

Nóta do na meáin:

Tá íomhánna ón taispeántas ar fáil ANSEO

Eiseofar grianghrafadóireacht ó sheoladh an lae inniu ag Julien Behal Photography 087 9782542 [email protected]

Iarratais ar thuilleadh eolais/ agallaimh: C4 Caidreamh Poiblí

Eolas faoi Ard-Mhúsaem na hÉireann
Is é Ard-Mhúsaem na hÉireann príomhinstitiúid chultúrtha na tíre agus is ann atá na bailiúcháin is mó d'oidhreacht, de chultúr agus de stair na hÉireann. Tá saorchead isteach.

Tá 4 láithreán poiblí ag Ard-Mhúsaem na hÉireann, agus Stór Bailiúchán: 

  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht (Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath)
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra (Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath)
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Ealaíona Maisiúla & Stair (Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath)
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe (Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo)
  • Ionad Acmhainní na mBailiúchán (Sord) (Níl sé ar oscailt don phobal)

Suíomh gréasáin: museum.ie
Facebook: facebook.com/NationalMuseumofIreland
Twitter: twitter.com/NMIreland
Instagram: @nationalmuseumofireland

Maidir le Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann
Is í Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) an ghníomhaireacht náisiúnta d'fhorbairt tráchtála dearthóirí agus déantóirí na hÉireann, nuálaíocht a spreagadh, smaointeoireacht dearaidh a chur chun cinn agus bonn eolais a chur faoi bheartas an Rialtais. Tá gníomhaíochtaí DCCI maoinithe ag an Roinn Trádála, Fiontar agus Fostaíochta trí Fhiontraíocht Éireann. Tá 59 balleagraíocht agus os cionn 3,000 cliant cláraithe ag DCCI faoi láthair.

Suíomh Gréasáin: dcci.ie
Facebook: facebook.com/DCCIreland
Twitter: twitter.com/DCCIreland
Instagram: @dccireland

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le [email protected]