Scipeáil chuig ábhar

Bí páirteach in DCCI mar Fhiontar Cliant

Incháilitheacht agus Sochar Clárúcháin

Chun cáiliú le bheith ar Chlár Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI), ní mór duit a bheith i do dhearthóir/ceardaí gairmiúil nó leathghairmiúil, a shainíonn Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann mar dhuine amháin:

 • Táirgeann obair a thaispeánann leibhéal ard dearaidh / ceardaíochta agus máistreacht ar ábhair agus ar phróisis
 • Táirgeann sé saothar nach ndéanann macasamhlú, ach atá bunaidh agus nuálach maidir leis an úsáid a bhaineann sé as próiseas agus / nó ábhair agus fís aeistéitiúil
 • Táirgeann sé saothar a léiríonn ní hamháin do shíniú aonair, ach léiríonn sé imscrúdú ar phróisis agus ar fhiosrú criticiúil
 • Táirgeann sé obair a dhíríonn ar mhargaí tráchtála agus tomhaltóirí príomhshrutha
 • Cruthaíonn sé dearaí táirgí bunaidh agus rialaíonn sé monarú réad (mar a shainmhíníonn DCCI), bunaithe ar na dearaí sin trí mhonaróirí tánaisteacha laistigh d'Éirinn nó den AE, ag tairiscint na rudaí a thagann as sin lena ndíol faoi ainm trádála an dearthóra táirgí féin
 • Ní mór do dhéantóirí gallúnach tuarascáil thocsaineolaíochta a chur ar fáil

 • Cruthaíonn dearaí táirge bunaidh agus a dhíolann nó a léasaíonn cóipcheart intleachtúil na ndearaí le ceardaithe a chruthaíonn rudaí (mar a shainmhíníonn DCCI) bunaithe ar na dearaí, a thairgtear ansin le díol faoi ainm trádála an dearthóra / ceardaí féin

 

INCHÁILITHEACHT

 • Céatadán de d'ioncam a thuilleamh ó do ghnó dearaidh/ceardaíochta agus cleachtadh a dhéanamh ar dhearadh/disciplín ceardaíochta aitheanta DCCI
 • A bheith i do náisiúnach Éireannach nó neamh-Éireannach a bhfuil buanchónaí air in oileán na hÉireann nó
 • A bheith i do náisiúnach Éireannach a bhfuil buanchónaí air lasmuigh d'oileán na hÉireann
 • Bí 18 mbliana d'aois nó os a chionn
 • Chun cáiliú do Dhearthóir/Déantóir Gairmiúil, ní mór duit:
  • Plean gnó a chur ar fáil
  • Faisnéis airgeadais a sholáthar in alt 9
  • 3 chritéar ar a laghad atá liostaithe thíos a chomhlíonadh
 • Dearthóir/Déantóir Leathghairmiúil ní mór duit 2 chritéar ar a laghad atá liostaithe thíos a chomhlíonadh

Critéir:

 1. Figiúirí díolacháin a sholáthar don bhliain airgeadais seo caite (sonraí iomlána in alt 9)
 2. Obair díolta ag aonach trádála náisiúnta/idirnáisiúnta
 3. Obair atá stocáilte in asraon miondíola aitheanta
 4. Saothar ar taispeáint i ngailearaí a mhaoinítear go poiblí
 5. An ndearnadh léirmheas nó athbhreithniú gairmiúil ar do chuid oibre
 6. Oiliúint lánaimseartha a bheith faighte acu thar thréimhse blianta trí chúrsa aitheanta/creidiúnaithe coláiste nó ollscoile nó trí phrintíseacht: Féach ceist 5
 7. Dámhachtain ghairmiúil, sparánacht nó maoiniú faighte ó chomhlacht poiblí
 8. Roghnaithe le cur san áireamh i dtaispeántas NCG nó i ngailearaí gairmiúil eile go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta

Nuair a chomhlíonann tú na critéir thuas, déanfaidh ár bPainéal Athbhreithnithe ar Iarratais Clárúcháin athbhreithniú ar d'iarratas. Déanfar athbhreithniú ar d'iarratas freisin ar na nithe seo a leanas:

 • Scileanna teicniúla/dearaidh
 • Cáilíocht an táirge agus bailchríoch
 • Caighdeán na n-íomhánna a cuireadh isteach
 • Plean Gnó (Gairmithe amháin)

SOCHAR

Do Dhearthóir/Déantóir Gairmiúil

 • Bíodh leathanach próifíle agat ar shuíomh gréasáin DCCI
 • Rátaí speisialta a fháil le haghaidh árachais, amhail dliteanas poiblí agus tionóisc phearsanta.
 • Cáiliú do laghdú grúpa inár Scéim Árachais Sláinte VHI.
 • Cáiliú d'iniúchadh speisialta coigilte fuinnimh le Utilitywise
 • Ríomh-nuachtlitir DCCI a fháil le DCCI agus deiseanna tionscail, agus nuashonruithe
 • Poitéinseal le roghnú do chláir DCCI

Do Dearthóir/Déantóir Leathghairmiúil

 • Rátaí speisialta a fháil le haghaidh árachais, amhail dliteanas poiblí agus tionóisc phearsanta.
 • Cáiliú d'iniúchadh speisialta coigilte fuinnimh le Utilitywise
 • Ríomh-nuachtlitir DCCI a fháil le DCCI agus deiseanna tionscail, agus nuashonruithe
 • Poitéinseal le roghnú do chláir DCCI