Scipeáil chuig ábhar

Maidir le Déantóirí sa Todhchaí

Gradaim do na dearthóirí agus do na déantóirí a mhúnlaíonn an todhchaí

Bunaithe in 2009, is tionscnamh de chuid Chomhairle Dearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) é Future Makers a thugann aitheantas do thallann, acmhainneacht agus cruthaitheacht. Tá sé mar aidhm aige tacú leis an gcéad ghlúin eile de dhéantóirí, dearthóirí agus ceardaithe an chéim a ghlacadh ó oiliúint go fiontraíocht. Tá sé ar cheann de na cláir dámhachtana is mó san Eoraip a fhaigheann maoiniú duaiseanna.

Roinnte i gcatagóirí mac léinn agus déantóir atá ag teacht chun cinn agus a chlúdaíonn réimse leathan disciplíní, aithníonn Déantóirí na Todhchaí fís, nuálaíocht agus barr feabhais sa déanamh agus sa phróiseas cruthaitheach araon i measc mac léinn agus déantóirí atá ag teacht chun cinn. Is am ríthábhachtach é seo i gcosán gairme na ndéantóirí óga agus cruthaíonn Future Makers ardán chun tallann a thaispeáint, chomh maith le tacaíocht airgeadais a bhfuil géarghá léi a chur ar fáil.

#FutureMakers2023

Gradaim agus tacaíochtaí

  • Gradam Mac Léinn Déantóra sa Todhchaí – 1 dhámhachtain € 2,500
  • Gradam don Dearadh Inbhuanaithe – 1 dhámhachtain €1,000
  • Gradaim Ábhar – 5 ghradam €500
  • Gradaim Taistil & Oiliúna – 5 dhámhachtain €500
  • Gradaim um Fhorbairt Ghairmiúil – 3 dhámhachtain €500
  • Gradam Déantóirí atá ag Teacht Chun Cinn sa Todhchaí – 1 dhámhachtain € 3,500
  • Gradam don Dearadh Inbhuanaithe – 1 dhámhachtain €2,000
  • Gradaim Stiúideo – 4 ghradam €1,000
  • Cónaitheachtaí/Dámhachtainí Oiliúna – 3 dhámhachtain €1,000
  • Gradaim Taispeántais – 3 ghradam €1,000

I measc na mbuaiteoirí a bhuaigh Future Makers roimhe seo tá an dearthóir faisin Natalie B. Coleman, an dearthóir troscáin Simon Doyle, an t-ealaíontóir ceirmeach Kate O'Kelly, an t-ealaíontóir ceirmeach agus oideachasóir Owen Quinlan, an dearthóir faisin Sorcha O'Raghallaigh agus an dearthóir Úna Burke.

Gradaim Cheardaíochta an RDS

Is é Future Makers an comórtas cáiliúcháin do Ghradaim Bhliantúla Ceardaíochta an RDS, a chuireann 5 ghradam €10,000 an ceann ar fáil do dhéantóirí ag céim mhúnlaitheach ina ngairmeacha beatha. Tá na 5 ghradam shuntasacha seo ann chun scileanna gnó agus ceardaíochta a fhorbairt dóibh siúd atá ag tabhairt faoi ghairm ghairmiúil san earnáil. Is féidir an t-airgead a chaitheamh ar bhreisoideachas agus oiliúint, taighde, forbairt oibre nua, meantóireacht, ceannach trealaimh, feabhsúcháin stiúideo, láithreán gréasáin agus cónaitheachtaí.

Beidh deis ag buaiteoirí a gcuid oibre a thaispeáint don phobal ar sheastán saor in aisce (luach €2,000) ag Gifted – An tAonach Ceardaíochta & Deartha Comhaimseartha, a bhíonn ar siúl gach bliain san RDS. Le bheith incháilithe do Ghradaim Cheardaíochta RDS 2024, ní mór do dhéantóirí ceardaíochta atá ag teacht chun cinn Gradam nó Tacaíocht do Dhéantóirí na Todhchaí a bheith buaite acu in 2023. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach www.rds.ie/craft

https://www.dcci.ie/wp-content/uploads/2023/05/FM-Red-Pattern-Large.jpg

Meet the 2023 Judges

Applications for Future Makers 2023 closed on 16th June and we have now entered the judging phase find out more about this years judges.

Déan iarratas anois