Scipeáil chuig ábhar
Grianghraif ar an láthair tógtha de thaispeántas Déanta in Éirinn ag an nGailearaí Náisiúnta Dearaidh & Ceardaíochta

Maidir le DCCI

Is muidne an ghníomhaireacht náisiúnta d'fhorbairt tráchtála dearthóirí agus déantóirí Éireannacha, nuálaíocht a spreagadh, smaointeoireacht dearaidh a chur chun cinn agus bonn eolais a chur faoi bheartas an Rialtais.

Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann

Réamhrá ónár bPríomhfheidhmeannach, Rosemary Steen.

Is í an fhís atá againn ná cur leis an méid a chuireann ceardaíocht agus dearadh le hÉirinn, go heacnamaíoch, go sóisialta agus go cultúrtha, faoi 2030.

Léigh tuilleadh
https://www.dcci.ie/wp-content/uploads/2023/05/Hidden-Treasures-Launch-Photos-DCCI-1080p-1.jpg

Déan teagmháil linn

Le haghaidh aon fhiosrúcháin, téigh i dteagmháil le do thoil.

Déan teagmháil linn