Scipeáil chuig ábhar
Maidir leis an nGailearaí

Gailearaí DCCI

Is é Gailearaí DCCI príomhionad na hÉireann do cheardaíocht agus dearadh comhaimseartha. 

Bunaíodh é sa bhliain 2000 agus cuireann sé ardán ar fáil chun iniúchadh a dhéanamh ar obair i gcomhthéacs cultúrtha níos leithne agus chun tuiscint a fhorbairt ar fhréamhacha traidisiúnta cheardaíocht agus dhearadh na hÉireann agus ar a acmhainneacht amach anseo.

Ár bhFís

 

Spreagaimid meas, cruthaitheacht agus nuálaíocht, agus tá ról ríthábhachtach againn maidir le tuiscint a chothú ar chultúr ceardaíochta agus ábhair in Éirinn.

Tá dearthóirí, ealaíontóirí agus déantóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta le feiceáil sa ghailearaí i ndisciplíní éagsúla a bhrúnn teorainneacha na n-ábhar agus na dteicnící roghnaithe acu agus iad ag plé leis an bpróiseas déanta.

Trínár gcláir agus ár gcomhpháirtíochtaí, tagann lucht féachana mór amach go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Tríd an obair náisiúnta agus idirnáisiúnta den chaighdeán is airde a thaispeáint agus a léirmhíniú, cuirimid oideachas agus spreagadh ar fáil, trí chaighdeáin a ardú agus trí idirphlé criticiúil a spreagadh.

Cuid lárnach dár ngníomhaíochtaí is ea lucht féachana nua a fhorbairt don dearadh agus don cheardaíocht. Oibríonn ár gclár camchuairte le hionaid agus comhpháirtithe Éireannacha agus idirnáisiúnta chun ár dtaispeántais a bhfuil ardmholadh faighte acu a thabhairt chuig lucht féachana níos leithne.

Ár bhFoireann

Brian Ó Broin

Comhordaitheoir an Ghailearaí

Tá Brian freagrach as tacaíocht riachtanach eagrúcháin agus riaracháin a sholáthar, idirchaidreamh a dhéanamh le taispeántóirí, an láithreán gréasáin agus ardáin na meán sóisialta a nuashonrú agus a bheith ina aghaidh chairdiúil sa ghailearaí do chuairteoirí.

Guthán: 083 0908264
Ríomhphost: [email protected]

Ár dtaispeántais reatha

Tá dearthóirí agus déantóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta araon inár dtaispeántais, ó dhisciplíní éagsúla, atá ag brú na dteorainneacha lena gcruthaitheacht.

Faigh tuilleadh eolais