Scipeáil chuig ábhar
POLASAITHE

Saoráil faisnéise

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014

Ceanglaítear le hAlt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar chomhlachtaí saorála faisnéise an oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh de SF, ag féachaint do phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta mar atá leagtha amach in Ailt 8(5) agus 11(3) den Acht.

Ceadaíonn sé seo taifid a fhoilsiú nó a thabhairt lasmuigh de SF ar choinníoll nach dtoirmisctear le dlí iad a fhoilsiú nó rochtain a thabhairt orthu.

Cuireann an scéim ceangal ar chomhlachtaí saorála faisnéise faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó de réir na scéime seo.

 

Is féidir teacht ar fhaisnéis ábhartha faoi DCCI faoi shé cheannteideal, ag soláthar naisc chuig tuilleadh sonraí atá ar fáil ar ár láithreán gréasáin.

Mura gcuireann DCCI an fhaisnéis atá á lorg agat ar fáil go poiblí faoi láthair agus más mian leat iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, déan teagmháil lenár nOifigeach Saorála Faisnéise, Nuala McGrath ag [email protected].

https://www.dcci.ie/wp-content/uploads/2023/04/Tolu-Makay-Made-Local.jpg

Misin agus Luachanna DCCI

Léigh tuilleadh