Scipeáil chuig ábhar

Cinnteoireacht maidir le Togra Beartais

Tá gníomhaíochtaí DCCI maoinithe ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta trí Fhiontraíocht Éireann. Déanaimid idirchaidreamh leis an Rialtas agus cuirimid ionchur ar fáil maidir le beartais a bhaineann le dearadh agus ceardaíocht agus le forbairt fhoriomlán na hearnála.