Scipeáil chuig ábhar
POLASAITHE

Na Meáin Shóisialta

DCCI Cumarsáid na Meán Sóisialta

Tá sé mar aidhm ag Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann acmhainneacht chruthaitheach agus tráchtála dhearadh agus cheardaíocht na hÉireann a chur chun cinn agus a spreagadh. Tá go leor míreanna éagsúla den lucht féachana aige chun aghaidh a thabhairt orthu agus úsáideann sé ardáin dhigiteacha éagsúla mar chuid dá raon i ngach réimse agus earnáil ábhartha. Tá na meáin shóisialta ina ngné lárnach den straitéis chumarsáide seo.

Ardáin meán sóisialta corparáideacha do DCCI:

DCCI ar Twitter 

DCCI ar Facebook 

DCCI ar Instagram

DCCI ar YouTube

Bainistíonn daoine aonair agus foirne laistigh de DCCI raon ardán meán sóisialta a bhaineann go sonrach le gníomhaíochtaí ar fud na heagraíochta, lena n-áirítear:

Gailearaí Náisiúnta Dearaidh & Ceardaíochta ar Instagram

An Gailearaí Náisiúnta Dearaidh & Ceardaíochta ar Facebook

An Gailearaí Náisiúnta Dearaidh & Ceardaíochta ar Twitter

 • Ceardaíocht in Éirinn ar Facebook
 • Eispéireas Stiúideo Ceardaíochta na hÉireann ar Facebook

 

 

 

 

 • Dearadh na hÉireann 2015 ar Twitter
 • Dearadh na hÉireann 2015 ar Facebook

 

 

 • Oideachas & For-rochtain DCCI ar Instagram
 • Oideachas & For-rochtain DCCI ar Twitter
 • Oideachas & For-rochtain DCCI ar Facebook

 

Is é cuspóir líonraí sóisialta éagsúla DCCI:

 • Cumarsáid agus teagmháil a dhéanamh le cliaint chláraithe DCCI, balleagraíochtaí, na hearnálacha dearaidh agus ceardaíochta, geallsealbhóirí DCCI agus eagraíochtaí comhpháirtíochta, agus leis an bpobal
 • Plé agus comhroinnt faisnéise faoin earnáil dearaidh agus ceardaíochta in Éirinn a chur chun cinn
 • Naisc a sholáthar le faisnéis faoi bhallraíocht chliaint DCCI agus GANS (Guilds, Associations, Networks and Societies)
 • Leantóirí a chur ar an eolas faoi dheiseanna tionscail agus maoinithe, imeachtaí agus taispeántais
 • An earnáil deartha agus ceardaíochta ina hiomláine a chur chun cinn, nuashonruithe nuachta, fógraí, rath nó imeachtaí a roinnt

Leanann DCCI eagraíochtaí ábhartha a bhfuil baint acu le dearadh agus ceardaíocht in Éirinn agus thar lear, chomh maith le cliaint DCCI agus baill chláraithe. Ní formhuiniú é aon cheann de chuntais meán sóisialta CCLCI a leanúint nó a thaitin leo ach d'fhéadfaí a mheas gur díol spéise é do DCCI agus don earnáil a ndéanann sé ionadaíocht uirthi.

Téarmaí Úsáide

Fáiltímid roimh rannpháirtíocht agus idirghníomhaíocht ar ár n-ardáin meán sóisialta go léir agus spreagaimid iad. Tabhair faoi deara, áfach, go mbainfear aon tráchtanna nó ábhar maslach, libellous, rúnda, pearsanta, mailíseach, míchuí nó lasmuigh den ábhar. Coimeádaimid an ceart againn féin agus aon turscar eile a scriosadh.

Ní gá go léiríonn gach trácht, íomhá, físeán agus aon chineál eile ábhair a chuireann lucht leanúna nó leanúna a bhíonn ag plé le DCCI trí na meáin shóisialta tuairimí nó smaointe DCCI, a chliaint, a chomhaltaí cláraithe nó a chuid fostaithe. Níl DCCI freagrach as aon ábhar den sórt sin.

Ní mór do gach ábhar a phostáiltear ar na leathanaigh seo cloí le Téarmaí Úsáide mar atá leagtha síos ag Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram nó aon ardán meán sóisialta eile.

Amanna freagartha

Déanaimid ár ndícheall freagra a thabhairt chomh pras agus is féidir ar aon cheisteanna agus tuairimí a chuirtear isteach trí na meáin shóisialta.

Príobháideachas

Chun do phríobháideacht a chosaint, ná postáil sonraí pearsanta ar nós uimhreacha gutháin nó seoltaí ríomhphoist i gcorp aon trácht a phostáiltear ar ardáin meán sóisialta DCCI.

Is féidir polasaithe meán sóisialta a aimsiú mar seo a leanas:

https://www.dcci.ie/wp-content/uploads/2023/04/Minister-Simon-Coveney-Showcase-2023-Large-4.jpg
Straitéis DCCI

Todhchaí dhearadh na hÉireann a thógáil trí cheithre cholún straitéiseacha

Léigh tuilleadh