Scipeáil chuig ábhar
Ár bhFoireann

Táimid tiomanta do chur chun cinn agus d'fhás cheardaíocht agus dhearadh na hÉireann

Lonnaithe i gClós an Chaisleáin, Cill Chainnigh, tá DCCI á reáchtáil ag foireann bainisteoirí tionscadail speisialaithe a dhéanann maoirseacht ar ár ngníomhaíochtaí. Cuirimid deiseanna intéirneachta ar fáil ó am go ham freisin.

Má tá ceist agat dár bhfoireann, seol ríomhphost chuig an duine ábhartha thíos. Chun eolas a fháil ar Bhord Stiúrthóirí DCCI, tabhair cuairt ar ár leathanach Comhaltaí Boird.

Is í an fhís atá againn ná cur leis an méid a chuireann ceardaíocht agus dearadh le hÉirinn, go heacnamaíoch, go sóisialta agus go cultúrtha, faoi 2030. Is é an misean atá againn é seo a dhéanamh trí thacú le dearthóirí agus déantóirí a ngnólachtaí a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe agus trí na buntáistí a bhaineann le ceardaíocht agus dearadh a chur chun cinn don tsochaí.

Rosemary Steen

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Marguerite Ó Riain

Marguerite Ó Riain

Cúntóir Feidhmiúcháin don POF

Máire Blanchfield

Máire Blanchfield

Ceann na nOibríochtaí
Nuala Mac Craith

Nuala Mac Craith

Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Seirbhísí Corparáideacha (Saoráil Faisnéise san áireamh)
Séamus Ó Murthaigh

Séamus Ó Murthaigh

Bainisteoir Airgeadais
Julie Jackman

Julie Jackman

Cúntóir Airgeadais

Máire Jo Hoyne

Máire Jo Hoyne

Ceann Ceardaíochta agus Oideachais
Vicki Clough

Vicki Clough

Manger Oideachais
Amanda Walsh

Amanda Walsh

Riarthóir Oideachais, Oiliúna &Forbartha
Máire Ní Chualáin

Máire Ní Chualáin

Oifigeach Idirchaidrimh Cliant
Laura Kane

Laura Kane

Céimí Ceardaíochta & Oideachais

Tom Watts

Tom Watts

Ceann Dearaidh
Orla Bogue

Orla Bogue

Comhordaitheoir Dearaidh
Cameron Cavaliere

Cameron Cavaliere

Céimí Dearaidh

Brian Ó Broin

Brian Ó Broin

Comhordaitheoir an Ghailearaí

Suzy O'Keefe

Suzy O'Keefe

Ceann na Cumarsáide Digití agus Cumarsáide
Eimear Harding

Eimear Harding

Bainisteoir Cumarsáide
Vicki Daly

Vicki Daly

Bainisteoir Margaíochta Digití
Chris Susanto

Chris Susanto

Bainisteoir CRM
Séamus Breathnach

Séamus Breathnach

Oifigeach Digiteach
Dúglas Pereira

Dúglas Pereira

Céimí Digiteach & Cumarsáide
Misean agus Luachanna DCCI

 

I gcroílár ár gcuid oibre tá ár misean, ár bhfís agus ár luachanna, a threoraíonn ár dtosaíochtaí agus ár ngníomhaíochtaí straitéiseacha. Cuireann siad bonn eolais faoinár ról maidir le barr feabhais, nuálaíocht agus inbhuanaitheacht a chur chun cinn in earnáil an dearaidh agus na ceardaíochta.

Léigh tuilleadh

https://www.dcci.ie/wp-content/uploads/2023/04/Joseph-Walsh-Studio_Enignum-Shelf-XIII_AB-1-Large.jpg
Maidir le DCCI

Buail lenár mBord Stiúrthóirí

Tá Bord DCCI tiomanta do na caighdeáin is airde rialachais chorparáidigh.

Faigh tuilleadh eolais