Scipeáil chuig ábhar

Cad a Dhéanaimid

Design & Crafts Council Ireland is the national agency for craft and design in Ireland, we support designers and makers to develop their businesses in a sustainable way, and advocate for the societal benefits of craft and design. DCCI’s activities are funded by the Department of Enterprise, Trade and Employment via Enterprise Ireland.

 

We provide a range of programmes, supports and services for designers and craftspeoplelearners and enthusiastsretailers and galleristsshoppers and collectorsmedia and partner organisations in order to raise the standard and profile of Irish design and craft.

Further information can be found in our industry and annual reports which are available to download from the publications section of our website.

Ár gCairt Seirbhíse

DCCI is committed to providing a positive customer experience to all those who interact with us. As a current or potential customer (i.e. member of the public, registered client or membership organisation) of DCCI you can expect us:

 • Faisnéis agus seirbhísí ábhartha agus tráthúla a sholáthar.
 • To treat all current or potential customers courteously, at all times being fair, polite, respectful and professional.
 • Dul i gcomhairle lenár gcustaiméirí go rialta chun aiseolas cuiditheach a fháil ar ár seirbhísí.
 • To act promptly and efficiently in our dealings with customers, being clear about what action will be taken and when.
 • To adhere to quality and procedural guidelines – they exist to ensure good practice and are for the benefit of both customers and staff.

 

 

 

 

 • A chinntiú go bhfuil ár bhfoireann gairmiúil ina gcleachtais oibre.
 • To ensure that any communications in writing or by email in Irish are responded to in Irish, in line with our obligations under the Official Languages Act 2003. In adherence to this Act, DCCI also publishes its core documents, i.e. its Annual Report and financial statements, in both Irish and English. They are available to view online here.
 • Follow our activities and news on the following social media platforms:
  DCCI on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn

Iarraimid ar chustaiméirí DCCI:

 • Caitheamh lenár bhfoireann go cúirtéiseach, i gcónaí a bheith cothrom, béasach agus measúil.
 • Aiseolas a thabhairt dúinn agus muid a chur ar an eolas faoi eispéiris dhearfacha nó faoi aon deacrachtaí a d'fhéadfadh teacht chun cinn.
 • To remember that DCCI will not accept abusive language or threats to our staff and will take appropriate action if these occur.

Aiseolas ar ár seirbhís:

Ag Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, is mór againn d'aiseolas mar ba mhaith linn an leibhéal is airde seirbhíse is féidir a chur ar fáil duit. Cabhróidh d'aiseolas cuiditheach, dearfach nó eile, linn éifeachtacht agus éifeachtúlacht ár gclár a mheas chun freastal ar riachtanais na hearnála dearaidh agus ceardaíochta.  Más mian leat trácht a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht, cuir ar an eolas muid faoi fhadhb, cuir gearán isteach, déan moladh, nó tabhair moladh do bhall foirne as post a dhéanamh go maith, cuir in iúl dúinn le do thoil.

If anything you have experienced has had a positive impact, please share that experience with us.  Positive feedback helps us to promote the beneficial aspects of the service we provide and to understand what is valuable to our customers. Please send your comments to [email protected].

If any aspect of the Design & Crafts Council Ireland’s service falls short of your expectations or if you have a complaint, please let us know.  In this instance, your first point of contact should be the Head of the function you have been dealing with. You should advise them of your concerns by email or by telephone – for contact details and information on our functions, please visit our team page here. The Head of the relevant function will discuss your concerns with you.  If you remain unhappy, you can make a formal complaint by writing to the Design & Crafts Council Ireland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ní mór gearáin a bhaineann le seirbhís Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann a dhéanamh i scríbhinn (nó a chomhionann) laistigh de mhí amháin ón dáta ar tharla an teagmhas líomhnaithe agus ní mór dóibh sonraí an ghearáin a chur ar fáil.
 2. Admhófar litreacha gearáin laistigh de 10 lá oibre ón dáta a fhaightear iad.

Déanfaidh an ball cuí d'Fhoireann Ardbhainistíochta Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (i.e. Cinn gach feidhme agus an Príomhfheidhmeannach) imscrúdú ar an ngearán. Cuirfear freagra scríofa ar an ngearán ar fáil laistigh de 20 lá oibre (ceithre seachtaine oibre) ón dáta a fhaigheann Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann do ghearán.

Contact details for submitting feedback in writing:
Feedback, Design & Crafts Council Ireland, Castle Yard, Kilkenny.

https://www.dcci.ie/wp-content/uploads/2023/04/Made-Local-2022-Regional-Photocalls-Medium-1-1.jpg

Déan teagmháil linn le haon cheisteanna