Scipeáil chuig ábhar
Maidir le DCCI

Buail lenár mBord Stiúrthóirí

Tá Bord DCCI comhdhéanta d'ainmnithe aireachta agus de chomhaltaí tofa araon.

Tá Bord Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) tiomanta do na caighdeáin is airde rialachais chorparáidigh agus dá chinntiú go gcuirtear prionsabal an luacha ar airgead i bhfeidhm ar ghníomhaíochtaí uile DCCI chun toradh leanúnach a ghiniúint ar infheistíocht na gcistí a chuirtear ar fáil dúinn trí Fhiontraíocht Éireann.

Is é an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta a eisíonn an barántas ceapacháin chuig Bord DCCI. Maireann sé ar feadh 3 bliana, díreach mar an téarma céanna leis na hionadaithe dearaidh agus ceardaíochta a thoghann ár n-eagraíochtaí ballraíochta ag an gCruinniú Cinn Bhliana. 

Toby Scott

Toby Scott

Comhalta boird DCCI
Tomás Ó Muirí

Tomás Ó Muirí

Comhalta Boird DCCI

Berina Ó Ceallaigh

Berina Ó Ceallaigh

Ionadaí tofa DCCI
Edel Mac Giolla Bhríde

Edel Mac Giolla Bhríde

Ionadaí tofa DCCI
Kim-Ling Morris

Kim-Ling Morris

Ionadaí tofa DCCI
Niki Collier

Niki Collier

Ionadaí tofa DCCI
https://www.dcci.ie/wp-content/uploads/2023/04/Joseph-Walsh-Studio_Enignum-Shelf-XIII_AB-1-Large.jpg
Maidir le DCCI

Buail lenár bhfoireann

Tá Foireann DCCI tiomanta do chur chun cinn agus d'fhás cheardaíocht agus dhearadh na hÉireann.

Faigh tuilleadh eolais