Scipeáil chuig ábhar

Loga Nochta um Shaoráil Faisnéise

#
Dáta na hIarrata
Catagóir an Iarrthóra
Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) Achoimre ar Iarratais saorála faisnéise 2022
Cinneadh Déanta
Dáta an Fhreagra
1 20ú Meitheamh, 2022  Grúpa Gnó / Sainleasa  Achoimre ar an Iarratas: Maidir le gach ceamara TCI a fuair tú ó 2017 go dtí an lá atá inniu ann, tabhair an méid seo a leanas le do thoil:

  • ainmneacha gach cuideachta agus ainmneacha na dtáirgí lena n-áirítear na samhailuimhreacha
  • na conarthaí le gach cuideachta
  • an costas in aghaidh an aonaid agus na costais iomlána, agus
  • fad na gconarthaí agus/nó na gceadúnas
  • cumas na gceamaraí CCTV
  • doiciméid agus cumarsáid a bhaineann leis an gcuideachta ar bronnadh an conradh uirthi
Cuid Deonaithe  29 Iúil, 2022 

 

#
Dáta na hIarrata
Catagóir an Iarrthóra
Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) Achoimre ar Iarratais Saorála Faisnéise 2021
Cinneadh Déanta
Dáta an Fhreagra
1 21 Eanáir, 2021  Cliant  Na sonraí a bhaineann leis an gcaiteachas a chaith DCCI 100k ar an bhfeachtas Made Local agus cén treo a tugadh, torthaí an fheachtais sin lena n-áirítear na cliceanna ar shuíomh Dhearadh na hÉireann agus na cuairteanna suímh do shuíomh Dhearadh na hÉireann ón mbliain 2019 agus na figiúirí do 2020.  Deonaithe  18th Mí Feabhra 2021  

 

#
Dáta na hIarrata
Catagóir an Iarrthóra
Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) Achoimre ar Iarratais Saorála Faisnéise 2020
Cinneadh Déanta
Dáta an Fhreagra
1 17ú Lúnasa, 2020 Iriseoir Cóip de gach cumarsáid maidir leis an bhfeachtas 'Made Local' a seoladh ar an 29 Iúil.

Miondealú ar na costais a bhaineann leis an bhfeachtas agus liosta d'aon earraí a bhronntar ar lá an tseolta

 Cuid Deonaithe 11th Mí Meán Fomhair 2020
2 18 Samhain, 2020  Iriseoir  Cóipeanna d'aon taifid a choinnítear ag tagairt nó a bhaineann le héirí as Breege O'Donoghue ó Chathaoirleach/Bord na Comhairle  Cuid Deonaithe  15 Nollaig, 2020 

 

2019:

 

Ní bhfuarthas aon iarratais saorála faisnéise


 

#
Dáta na hIarrata
Catagóir an Iarrthóra
Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) Achoimre ar Iarratais saorála faisnéise 2018
Cinneadh Déanta
Dáta an Fhreagra
1 8ú Lúnasa, 2018  Iriseoir  Don bhliain 2016: Cóipeanna de ráitis chárta agus d'aon fháltais agus/nó scarbhileoga a ghabhann leo ina sonraítear caiteachas d'aon chárta creidmheasa nó dochair atá i seilbh na foirne agus na mball boird.  Cuid Deonaithe  30ú Lúnasa 2018
2 14 Meán Fómhair, 2018  Iriseoir  Don bhliain 2017: Cóipeanna de ráitis chárta agus d'aon chostais a ghabhann leo admhálacha agus/nó scarbhileoga ina sonraítear caiteachas d'aon chárta creidmheasa nó dochair a dhéanann baill foirne agus comhaltaí boird a leath.  Cuid Deonaithe  9 Deireadh Fómhair 2018 

 

2017:

 

Ní bhfuarthas aon iarratais saorála faisnéise


 

2016:

 

Ní bhfuarthas aon iarratais saorála faisnéise