Scipeáil chuig ábhar
Caint

Clár Comhráite Cruthaitheacha an Oirthuaiscirt Comhairliúchán Braisle Dearaidh

Cuir in Áirithe Anois
Dáta
13.11.2023
Am
11:00 rn

An gnó dearaidh tú atá lonnaithe sa Chabhán, i Lú nó i Muineachán?

Comhrá NCC #2 – Díreoidh Comhairliúchán Braisle Dearaidh ar dheiseanna tógála braisle dearaidh sa réigiún a aithint, ag tógáil ar thionscadal NCC, a thacaigh le cleachtóirí dearaidh chun líonrú a dhéanamh, cumas nuálaíochta agus scileanna digiteacha a fhorbairt agus deiseanna nua margaidh idirnáisiúnta a fhiosrú.

Déanfaidh an ócáid ceardlann ar smaointe d'fhorbairt braisle amach anseo leis an lucht freastail agus cloisfidh sé smaointe painéal dearthóirí mór le rá san Oirthuaisceart. I ndiaidh na hócáide, cuirfear lón éadrom ar fáil, agus ceadófar am don líonrú.

Aoichainteoir Mary Doherty, Stiúrthóir Bainistíochta, gníomhaireacht chruthaitheach Red Dog agus Uachtarán Institiúid na Dearthóirí in Éirinn.


Eolas Breise
  • Tá freastal saor in aisce ach is gá clárú

Déan Iniúchadh ar Imeachtaí

Déan iniúchadh ar fhéilte agus imeachtaí le
Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann.

Bainteach Imeachtaí