Scipeáil chuig ábhar

Fógraíonn an tAire Coveney Ceapacháin ar Bhord Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI)

Postáilte ar 06.12.2023
Preasráitis

Tá áthas ar an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Simon Coveney TD, a fhógairt go bhfuil Peter Hynes ceaptha ina Chathaoirleach ar Bhord Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann agus ceapachán Caroline Reidy Uasal agus Rhona Murphy Uasal ar Bhord Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI).

Cheadaigh an tAire freisin ainmniúchán Anne Lanigan (Fiontraíocht Éireann) mar ionadaí na Roinne ar Bhord DCCI tar éis don ainmní roimhe sin dul ar scor.

Ag trácht dó ar fhógra an lae inniu, dúirt an tAire Coveney:

"Tá an-áthas orm ceapachán Peter, Caroline, Rhona, agus Anne ar Bhord DCCI a fhógairt agus táim muiníneach go gcuirfidh siad le forbairt DCCI agus é ag leanúint ar aghaidh ag tacú leis an earnáil dearaidh agus ceardaíochta in Éirinn a bhfuil ról ríthábhachtach aici inár ngeilleagar."

Dúirt Rosemary Steen, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann:

"Tá an-áthas orm fáilte a chur roimh an gcathaoirleach nua, Peter Hynes chuig Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, chomh maith le triúr comhaltaí boird nua, Rhona Murphy, Caroline Reidy agus Anne Lanigan. Táim ag súil go mór le bheith ag obair le gach ball sna blianta amach romhainn. Is iontach an rud é réimse leathan saineolais a bheith againn ar an mbord agus muid ag leanúint ar aghaidh ag cur le tionchar agus teacht na heagraíochta ar fud na n-earnálacha dearaidh agus ceardaíochta."

CRÍOCH

NÓTAÍ DON EAGARTHÓIR

Maidir le Peter Hynes

Is iar-phríomhfheidhmeannach agus stiúrthóir neamhspleách é Peter Hynes a bhfuil taithí aige ar roinnt eagraíochtaí neamhbhrabúis. Tá taithí fhairsing ag Peter ag obair san earnáil rialtais áitiúil agus bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo ó 2010 go 2020. In 2022, bhunaigh Peter A4 Consulting, comhairleacht neamhspleách a chuireann Comhairle um Fhorbairt straitéiseach agus Seachadadh ar fáil sna réimsí Deartha agus Déanta Áite, Fiontraíochta agus Fuinnimh, agus Rannpháirtíocht an Phobail.

D'fhóin sé ar bhoird Aerfort Iarthar na hÉireann agus Choimisiún Forbartha an Iarthair agus faoi láthair tá sé ina bhall de Chomhairle agus cisteoir oinigh an RIAI agus ina bhall acadúil d'Acadamh an Uirbitheachais.

Maidir le Caroline Reidy

Is í Caroline Reidy Stiúrthóir Bainistíochta an Svuít Acmhainní Daonna agus an Saineolaí Dlí Acmhainní Daonna agus Fostaíochta. Is iarbhall den Choimisiún um Pá Íseal í Caroline agus is moltóir í freisin sa Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre. Is breathnóir saineolaithe neamhspleách í Caroline freisin arna cheapadh ag Parlaimint na hEorpa ar Bhord Eurofound.

Tá Máistreacht in Acmhainní Daonna bainte amach aici in Ollscoil Luimnigh freisin, tá sí creidiúnaithe ag CIPD chomh maith le bheith ina hidirghabhálaí oilte. D'oibrigh Caroline i réimsí éagsúla AD le breis agus 20 bliain i nGrúpa Chiarraí agus san earnáil mhiondíola agus fáilteachais, áit a raibh sí ina Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna ar Ghrúpa Garvey sular bhunaigh sí The HR Suite in 2009. Tá dhá leabhar scríofa aici freisin, tá TEdx déanta aici agus is cainteoir comhdhála rialta í agus cuireann sí leis na meáin náisiúnta agus aithnítear í mar cheannaire smaointe i réimse an dlí AD agus fostaíochta.  Déanann Caroline meantóireacht freisin ar bhanfhiontraithe ar Chlár Acorns.

Maidir le Rhona Murphy

Is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin le taithí í Rhona Murphy a d'fhóin ar bhord The Irish Times DAC ó 2016, agus Bus Éireann ó 2022.

Ó 2020 i leith, tá sí ina Cathaoirleach ar Bhord Chuibhreannas Idirnáisiúnta na nIriseoirí Imscrúdaithe (ICIJ) atá lonnaithe i Washington DC.

Ina gairm feidhmiúcháin, d'oibrigh Rhona do Dow Jones / The Wall Street Journal i Nua-Eabhrac agus Singeapór. Bhog sí ansin go Newsweek áit a raibh sí ina Foilsitheoir Domhanda agus ansin POF an Newsweek agus The Daily Beast le chéile i Nua-Eabhrac. Thosaigh Rhona a gairm sna meáin in The Times of London i 1988 tar éis di céim a bhaint amach i gColáiste na Tríonóide. Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas di agus d'aistrigh sí ar ais go hÉirinn ó na Stáit Aontaithe in 2015.

Maidir le Anne Lanigan

Is í Anne Lanigan Bainisteoir Rannáin Fhiontraíocht Éireann um Theicneolaíocht agus Seirbhísí. Roimh an ról seo, bhí Anne i gceannas ar fhreagairt Fhiontraíocht Éireann ar an gcaidreamh trádála athraithe leis an Ríocht Aontaithe mar cheann Aonad Breatimeachta Fhiontraíocht Éireann, sular bhog sí go ról Stiúrthóir Limistéar an Euro &Lár, Oirthear na hEorpa, áit a raibh sí freagrach as gníomhaíochtaí na heagraíochta ar fud a 11 oifig san Eoraip, atá dírithe ar fhás onnmhairithe a mhéadú isteach sa mhargadh aonair.

Thosaigh Anne ag obair le Fiontraíocht Éireann in 2003 agus bhí roinnt ról ceannaireachta agus post sinsearach aici i gceannoifig Fhiontraíocht Éireann in Éirinn, chomh maith lena líonra oifigí idirnáisiúnta. D'fhóin sí roimhe seo mar Stiúrthóir Fhiontraíocht Éireann sa tSeapáin, sula raibh ról aici sa Roinn Réitigh Bogearraí Fiontraíochta. D'oibrigh sí freisin mar Chomhairleoir Rannpháirtíochta Cliant sular bhainistigh sí foireann Tosaigh HPSU ar feadh tréimhse.