Scipeáil chuig ábhar

Príomhfheidhmeannach Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, Rosemary Steen, le éirí as an samhradh seo tar éis ceithre bliana

Postáilte ar 05.06.2024
Preasráitis

Dheimhnigh Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI) inniu go n-éireoidh Rosemary Steen as ról an Phríomhfheidhmeannaigh níos déanaí an samhradh seo tar éis níos mó ná 4 bliana sa ról. Glacfaidh Ms. Steen post nua i Meán Fómhair 2024 a fhógrófar go luath. Tá tús curtha le próiseas chun POF nua a earcú agus cuirfear socruithe eatramhacha i bhfeidhm.

 

Ag labhairt dó faoin bhfógra, dúirt Cathaoirleach DCCI, an tUasal Peter Hynes:

 

"Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Rosemary as an obair ar fad a rinne sí chun DCCI a athshuíomh le ceithre bliana anuas agus go háirithe as an obair a rinne sí chun ceardaíocht agus dearadh na hÉireann a chur chun cinn go hidirnáisiúnta.  Guím gach rath uirthi ina gairm bheatha amach anseo agus tá a fhios agam go mbeidh sí i gcónaí ag tacú lenár bpobal. Cuirfimid tús leis an gcuardach chun í a athsholáthar go luath. Tosóidh mé go luath, in éineacht le mo chomhghleacaithe boird, ag cuardach POF nua chun tógáil ar an méid atá bainte amach ag DCCI agus chun tacú le hacmhainneacht mhór na hearnála dearaidh agus ceardaíochta in Éirinn."

 

Dúirt Rosemary Steen: "Ba phribhléid é a bheith ina POF ar DCCI. Tá go leor bainte amach againn le ceithre bliana anuas agus curtha in oiriúint do chur chuige straitéiseach nua. Thug sé seo go leor athruithe agus fáis ar mhaoiniú don eagraíocht a thug na torthaí láidre a chonaic muid ag an gCruinniú Cinn Bhliana an tseachtain seo caite. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár bhfoireann, lenár mBord, lenár gcomhairleoirí neamhspleácha, as a gcuid oibre crua agus as a dtacaíocht. Guím gach rath ar ár gCathaoirleach agus ar gach duine a bhfuil baint acu leis an todhchaí."

 

Críoch