Scipeáil chuig ábhar

Osclaíonn Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann Seoda Ceilte

Postáilte ar 18.11.2022
Preasráitis

Osclaíonn Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann Seoda Ceilte – Taispeántas Dearadh Óg na Fionlainne chun ceiliúradh a dhéanamh ar 60 bliain de dhearadh ó foilsíodh an Tuarascáil Lochlannach. 

Ar an Déardaoin, 17 Samhain, d'oscail Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann an taispeántas 'Seoda Folaithe' le Young Finnish Design ag an nGailearaí Náisiúnta Dearaidh agus Ceardaíochta i gCill Chainnigh. Tá an tionscnamh seo mar chuid de Sheachtain na nDearadh, agus mar aitheantas ar oidhreacht an dearaidh i gCill Chainnigh agus ar na naisc Lochlannacha atá aige le Ceardlanna Dearaidh Chill Chainnigh. Tá coimeádaíocht fréamhshamhlacha troscáin, soilsithe agus dearadh teicstíle sa taispeántas a insíonn scéalta dearthóirí óga san Fhionlainn. Cuimsíonn 'Hidden Treasures' saothar le 29 dearthóir agus beidh sé ar siúl ón Déardaoin, 17 Samhain, go dtí an 28 Eanáir 2023.

Déanann Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann athinsint ar an gcaidreamh seanbhunaithe atá aici leis an bhFionlainn ina chéad taispeántas atá dírithe ar dhearadh, 'Hidden Treasures'. Déanann an taispeántas ceiliúradh ar áilleacht an dearaidh Lochlannacha agus aithníonn sé an ról atá aige maidir le grá don dearadh a adhaint in Éirinn. Ag an oscailt, beidh cainteanna ann ó Ambasadóir na hÉireann chun na Fionlainne, an tAmbasadóir Raili Lahnalampi; Státrúnaí d'Aire Gnóthaí Eachtracha na Fionlainne, Johanna Sumuvuori; Comhbhunaitheoirí ag Young Finnish Design, Elisa Luoto agus Heidi Maria Huovinen; Méara Chill Chainnigh, David Fitzgerald; agus POF Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, Rosemary Steen.

 

Ag an ócáid, dúirt an Méara Fitzgerald: "Spreag tabhairt isteach an dearaidh i gCill Chainnigh sineirge idir gnéithe cultúrtha agus stairiúla na cathrach a chruthaigh an tsamhail eacnamaíoch ar a bhfuil rath ar Chill Chainnigh ó na 1960idí i leith. Tá Cill Chainnigh comhchiallach anois le hardchaighdeáin i gceardaíocht, i ndearadh agus i léirmhíniú cultúrtha, lena n-áirítear ár bhfoirgnimh stairiúla agus croí na cathrach. Is mór ag Cill Chainnigh Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann mar phríomhpháirtithe leasmhara inár gcathair agus tacaíonn sí lenár dtiomantas don chaighdeán is airde d'obair chruthaitheach agus de dhearadh cruthaitheach. Táimid ag súil go mór le bheith ag obair leis an gComhairle Deartha agus Ceardaíochta ar feadh na mblianta fada amach romhainn."

Ag labhairt di roimh an seoladh, dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, Rosemary Steen, "Tá oidhreacht iontach Éireannach i ngach cineál ealaíne agus dearaidh sa tír seo, ach tá sé tábhachtach freisin an inspioráid idirnáisiúnta do cheardaíocht agus do dhearadh na hÉireann a aithint agus a cheiliúradh. Bhí ról ollmhór ag an Tuarascáil Lochlannach i stair nua-aimseartha cheardaíocht agus dhearadh na hÉireann agus is í an inspioráid is mó do na Ceardlanna Dearaidh anseo i gCill Chainnigh. Tá Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann bródúil as dearthóirí óga na hÉireann a cheiliúradh, mar a rinneadh an tseachtain seo le Future Makers mar chuid de Sheachtain na nDearadh. Is mór an onóir é freisin ceiliúradh a dhéanamh ar na dearthóirí óga Fionlannacha a bhfuil a saothar le feiceáil anseo inniu. Is tríd an gcaidreamh seo idir Éire agus tíortha Lochlannacha a chothú gur féidir deis a thabhairt do dhearthóirí óga bláthú i margadh idirnáisiúnta."

Tá 'Hidden Treasures' 60 bliain ó foilsíodh an Tuarascáil Lochlannach, a choimisiúnaigh Bord Easpórtála na hÉireann agus a d'fhoilsigh an Grúpa Deartha Lochlannach sa bhliain 1962. Is athbhreithniú criticiúil í an tuarascáil ar chur chuige na hÉireann maidir le dearadh agus tionchar suntasach aige ar mheon na hÉireann agus tá sí fós luaite ag go leor dearthóirí Éireannacha. Ina dhiaidh sin agus turas chun bualadh le ceannairí dearaidh agus cuairt a thabhairt ar cheardlanna dearaidh san Fhionlainn agus sa tSualainn, bunaíodh Ceardlanna Dearaidh Chill Chainnigh i 1963. Ba é seo iarracht chomhbheartaithe na hÉireann aird a tharraingt ar luach an dearaidh, rud a d'fhág go raibh an cur chuige dearaidh san áireamh i dtáirgeadh gach rud ó bhoscaí bruscair na n-údarás áitiúil go cairpéid, lógónna agus ceardaíocht.

Cuimsíonn an taispeántas píosaí ó throscán go criadóireacht go soilsiú agus go leor eile. Dúirt an coimeádaí/na coimeádaithe Heidi Maria Huovinen agus Elisa Luoto ó Dhearthóirí Óga na Fionlainne: "Is bealach amháin é 'Seoda Hidden' chun dearthóirí a bhrú chun cinn ina ngairmeacha beatha. Cuireann taispeántais infheictheacht dearthóirí ar fáil sna meáin ábhartha chomh maith le deis líonraí a thógáil le cuideachtaí agus oibreoirí ó réimse an dearaidh. I gcás dearthóir óg, is rudaí thar a bheith tábhachtach iad seo. Ní mór do dhearthóir a ngairm bheatha a chur chun cinn go leanúnach agus dá bhrí sin tá ról mór ag taispeántais maidir le gairm deartha a thógáil."

Dúirt Rúnaí Stáit Aire Gnóthaí Eachtracha na Fionlainne, Johanna Sumuvuori, ag oscailt an taispeántais: "Tá go leor rudaí i gcoiteann ag an bhFionlainn agus ag Éirinn agus d'oibrigh siad go comhchuí ar théamaí na síochána, an dúlra agus an chultúir thar na blianta. Tá cáil ar Éirinn ar fud an domhain mar gheall ar a 'chumhacht bhog', is é sin, neart a cultúir, agus is cuid mhór de sin an dearadh. Sa lá atá inniu ann, le Seoda Hidden, meabhraítear dúinn an tábhacht a bhaineann le dearadh inár saol laethúil, ó fholláine go aeistéitic, go dtí an geilleagar. Tá an-áthas orainn a bheith ag obair le Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann agus táimid ag tnúth le go leor comhoibrithe eile."

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cheardaíocht agus dearadh na hÉireann nó faoi Dhearadh Óg na Fionlainne tabhair cuairt ar: www.dcci.ie nó glac páirt sa chomhrá trí @dccireland seo a leanas

Maidir le Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann

Is í Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann an ghníomhaireacht náisiúnta ceardaíochta agus dearaidh in Éirinn, tacaímid le dearthóirí agus le déantóirí a ngnólachtaí a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe, agus tacaímid le tairbhí sochaíocha na ceardaíochta agus an dearaidh. Tá gníomhaíochtaí DCCI maoinithe ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta trí Fhiontraíocht Éireann. Tá 64 balleagraíocht agus os cionn 3,500 cliant cláraithe ag DCCI faoi láthair.
www.dcci.ie / @dccireland

Tá an Gailearaí Náisiúnta Dhearaidh agus Cheardaíochta mar chuid de Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann, atá lonnaithe i gClós an Chaisleáin, Cill Chainnigh.

Uaireanta oscailte: Máirt go Satharn, 10.00am – 5.30pm | www.ndcg.ie / @NDCGallery

Maidir le Dearadh Óg na Fionlainne:

Bhunaigh beirt dearthóirí óga Elisa Luoto agus Heidi Maria Huovinen ón bhFionlainn Dearadh Óg na Fionlainne. Trína dtaithí féin ag taispeáint a gcuid dearaí thar lear in aontaí dearaidh éagsúla, thug Luoto agus Huovinen faoi deara go bhfuil an chuid is mó de na dearthóirí óga ag streachailt chun bogadh ar aghaidh ina ngairm bheatha. Mar gheall air seo, chinn Luoto agus Huovinen Young Finnish Design a bhunú, comhlacht nach ndíríonn ach ar shaothar a thabhairt do dhearthóirí atá ag teacht chun cinn ón bhFionlainn.

Cuireann Young Finnish Design gairmeacha dearthóirí atá ag teacht chun cinn chun cinn trí sheirbhísí dearaidh a thairiscint do chuideachtaí agus tionscadail deartha gasógaíochta le haghaidh buanna dearaidh atá ag teacht chun cinn. Comhoibríonn Young Finnish Design leis na deich gcuideachta san Fhionlainn agus tá tús curtha cheana féin le líonrú le cuideachtaí thar lear. www.shop.youngfinnishdesign.com / @youngfinnishdesign

Maidir le Seachtain na nDearadh

Le tacaíocht agus maoiniú ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus arna thionól ag Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (DCCI), is clár náisiúnta imeachtaí é Seachtain Dearaidh na hÉireann 2022 a bheidh ar siúl ón 14-18 Samhain 2022. I rith na seachtaine, déanfaidh DCCI sraith imeachtaí a choimeád agus a óstáil a dhíreoidh ar an bhfáth a bhfuil tábhacht ag baint le dearadh chun ár ngeilleagar agus ár sochaí a chur chun cinn agus ag cur béime ar shaincheisteanna a bhaineann le héagsúlacht, inbhuanaitheacht agus cuimsiú. Tacóidh DCCI freisin le himeachtaí ar fud oileán na hÉireann agus cuirfidh sé chun cinn iad, atá deartha chun nascadh leis na téamaí seo, ag tacú le ceannairí agus dearthóirí tionscail dearaidh. www.designweekireland.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le [email protected]