Scipeáil chuig ábhar

'laochra ceardaíochta' na hÉireann á gceiliúradh i dtaispeántas nua suntasach 

Postáilte ar 28.01.2021
Preasráitis

Tugann an tUachtarán Michael D Higgins agus an Tánaiste Leo Varadkar ómós do dhéantóirí na tíre agus Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann ag ceiliúradh 50 bliain 'le linn na bliana fíordheacair'
_____________________________________

Déanfar ceardaithe agus déantóirí inspioráideacha na hÉireann a cheiliúradh i dtaispeántas nua suntasach ina léireofar éabhlóid na hearnála ceardaíochta agus dearaidh in Éirinn le 50 bliain anuas. 
 
Déanfaidh an taispeántas 50 Déantóir: 50 Bliain, atá mar chuid de shraith imeachtaí i mbliana chun comóradh 50 bliain Chomhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann a chomóradh, ceiliúradh ar dhéantóirí ar chuir a gcuid oibre le taipéis shaibhir an chleachtais cheardaíochta agus dearaidh in Éirinn. 
 
Mar chuid den tionscnamh chun 'Laochra Ceardaíochta na hÉireann' a cheiliúradh, tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara tionscail ar fud na tíre déantóirí a ainmniú a bhfuil oidhreacht shuntasach ag a gcuid oibre, a bhfuil cur chuige nua acu nó a d'athraigh an bealach a mbreathnaímid ar an domhan. 
 
Is é an 31 Eanáir an spriocdháta do na hainmniúcháin. Ón mhí seo chugainn ar aghaidh, beidh sé deacair ar choiste saineolaithe an roghnú a chúngú go 50 déantóir, a léiríonn 50 bliain de nuálaíocht cheardaíochta agus dearaidh den scoth in Éirinn. 

Agus í ag trácht ar an tionscnamh, dúirt Príomhfheidhmeannach DCCI, Rosemary Steen: "Déanfaidh an taispeántas suntasach seo ceiliúradh ar an ról ollmhór a bhí ag ár ndéantóirí agus ár ndearthóirí in éabhlóid chultúrtha na hÉireann le leathchéad bliain anuas."

"Tá maoirseacht déanta ag an tréimhse seo ar na hathruithe sochaíocha is mó atá ar eolas ag an tír agus tá athruithe ollmhóra feicthe againn san earnáil ceardaíochta agus dearaidh, atá tagtha chun cinn le bheith ina mórghníomhaí ar stáitse an dearaidh dhomhanda, rud a chuireann le cáil na hÉireann mar shochaí chruthaitheach agus mar gheilleagar cruthaitheach."

"Bhí an Chomhairle Deartha agus Ceardaíochta lárnach san éabhlóid seo, ag tacú le déantóirí agus dearthóirí, ag spreagadh nuálaíochta, ag cur chun cinn smaointeoireacht dearaidh agus ag cur bonn eolais faoi bheartas an Rialtais chun an earnáil a chothú, a fhorbairt agus a fhás, a fhostaíonn beagán faoi bhun 50,000 duine anois agus a chuireann os cionn €37 billiún leis an ngeilleagar."

Chomh maith leis an taispeántas, tá sraith imeachtaí ar líne á mbeartú ag an gComhairle Deartha agus Ceardaíochta sna míonna amach romhainn chun ceiliúradh a dhéanamh ar an méid a rinne na disciplíní ceardaíochta agus dearaidh aonair – idir sheodra, cheirmeacht, theicstílí, agus lucht coinnle, gaibhne airgid, obair chloiche, déantóirí troscáin go leor eile – don earnáil.

Dúirt Cathaoirleach Eatramhach DCCI Andrew Bradley gurb é fócas na n-imeachtaí comórtha 50 bliain atá beartaithe i rith na bliana ardán ríthábhachtach a thabhairt do dhéantóirí agus dearthóirí na tíre chun a gcuid táirgí agus tallann a thaispeáint agus iad ag freagairt do na dúshláin a bhaineann le Covid-19.

Dúirt an tUasal Bradley freisin: "Le linn tréimhse an-deacair, chuir ár gceardaithe, dearthóirí agus pobail chruthaitheacha líne tarrthála eacnamaíoch ar fáil do phobail áitiúla ar fud na tíre. Tá teacht aniar iontach léirithe ag ár ndéantóirí agus ár ndearthóirí agus iad ag freagairt do na dúshláin a bhaineann le Covid-19 agus ba mhaith linn ár gcomóradh 50 bliain a úsáid chun ardán a thabhairt dóibh chun a ngnó agus a dtáirgí a mhargú ar bhealach an-dearfach."

Thug an tUachtarán Micheál D Ó hUigínn ómós ó chroí don obair mhór atá déanta ag ár gceardaithe ar shaol na hÉireann le 50 bliain anuas, rud a dúirt sé a leanann "traidisiún bródúil" atá fréamhaithe go daingean inár stair shaibhir chultúrtha.

Dúirt an tUachtarán Ó hUigínn: "In Éirinn táimid an-bhródúil as ár gcáil mar gheall ar an gcruthaitheacht, cáil a chuireann go mór lenár gceardaithe agus dearthóirí cumasacha. Cuireann a saothair chruthaitheacha agus áille, a fhaigheann ardmholadh ar an stáitse náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, i gcuimhne dúinn an méid dár gcultúr agus dár n-oidhreacht atá neadaithe i ndéantáin cheardaíochta ar nós Leabhar Cheanannais agus Dealg na Teamhrach."

"Ar a dhícheall, nascann ár ndearadh agus ár gceardaíocht muid ar bhealaí móra lenár bhfréamhacha agus léiríonn sé freisin domhan láithreach ár n-áitritheora ag an dearthóir. Is fíodóireacht fíorálainn iad le chéile d'fhís ealaíonta aonair, de chomhchuimhne chultúrtha agus de thionchar comhaimseartha."

Dúirt an tAire Fiontar, an Tánaiste Leo Varadkar: "Comhghairdeas le Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann as an chloch mhíle shuntasach seo. Tá clú agus cáil ar fud an domhain ar scil agus ceardaíocht dhearthóirí agus chruthaitheoirí na hÉireann. Tugann an taispeántas seo a dhéanann ceiliúradh ar chomóradh 50 bliain DCCI agus na himeachtaí atá beartaithe sna míonna amach romhainn deis dúinn machnamh agus ceiliúradh a dhéanamh ar an méid a chuireann ár gceardaithe le geilleagar agus sochaí na hÉireann ina hiomláine. Tabharfaidh an taispeántas ardán do dhearthóirí a gcruthaithe a thaispeáint do lucht féachana níos leithne tar éis bliain thar a bheith deacair."

Dúirt an tAire Stáit um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin, Malcolm Noonan: "Níl sé oiriúnach ach go ndéanann Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann ceiliúradh ar chomóradh 50 bliain a bhunaithe atá fós lonnaithe i dteach Cheardlanna Dearaidh Chill Chainnigh; leanúint le traidisiún ceardaíochta agus nuálaíochta atá fréamhaithe go daingean anseo ach go hidirnáisiúnta". 

"Is féidir leis an gComhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta a bheith ag tnúth go muiníneach leis an eolas nach amháin gur mhúnlaigh dearadh agus ceardaíocht in Éirinn an náisiún seo ach go bhfuil ról ríthábhachtach acu maidir leis an gcaoi a dtéimid i ngleic le dúshláin mhóra an chéid seo agus conas is féidir le hiarrachtaí agus cruthaitheacht an duine a bheith ina chatalaíoch don logánú, don inbhuanaitheacht agus don mharthanacht. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach duine a chuir leis an scéal iontach seo in Éirinn."

FOTHEIDEAL GRIANGHRAF:

CEARDAÍOCHT GINIÚNA: Gabhann an gabha óir agus airgid legendary Des Byrne cúpla cleas den cheird chuig Róisín McCabe, mac léinn na bliana deiridh ag an gCúrsa Scileanna & Deartha Seodra agus Óircheardaíochta atá á reáchtáil ag Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann i gClós an Chaisleáin, Cill Chainnigh.

Grianghrafadóir – Dylan Vaughan

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le [email protected]